شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
پرسشنامه خودارزیابی نظام آراستگی
چک لیست راهنمای ممیزی نظام آراستگی 5 اس در اتاق های اداری
اطلاعات
* نام و نام خانوادگی * واحد سازمانی
تاریخ
میز
* 1- آیا وضعیت ظاهری از نظر رنگ آمیزی، نظافت و نبودن کاغذ زیر شیشه میز مناسب است؟
* 2- آیا از عدم وجود لوازم غیرضروری بر روی میز مانند وسایل پذیرایی و ... اطمینان دارید؟
* 3- آیا در چیدمان وسایل روی میز معیار کثرت استفاده لحاظ شده است؟
* 4- آیا تابلوی مناسب اسم و عنوان روی میزها وجود دارد؟
* 5- آیا کلیه کشوها بدرستی بسته می شوند؟
* 6- آیا وسایل داخل کشوهای اداری مرتب است؟
* 7- آیا از عدم وجود کاغذ، عکس و ... در زیر شیشه میزها اطمینان دارید؟
* 8- آیا برای کارکنان شاغل در اتاق تابلوی معرفی کارکنان وجود دارد؟
کازیه
* 9- آیا ورودی و خروجی کازیه مشخص است؟
* 10- آیا نظافت کازیه ها رعایت شده است؟
* 11- آیا کازیه ها در جای مناسب استقرار یافته اند؟
* 12- آیا اوراق بدرستی در کازیه ها قرار گرفته اند؟
تلفن
* 13- آیا نظافت تلفن ها رعایت شده است؟
* 14- آیا تلفن ها در محل مناسبی قرار دارند؟
* 15- آیا کابل سیگنال و گوشی تلفن منظم است؟
کامپیوتر و لوازم مرتبط
* 16- آیا کامپیوترها سالم هستند و وضعیت ظاهری مناسبی دارند؟
* 17- آیا از عدم الصاق کاغذ بر روی مانیتور اطمینان دارید؟
* 18- آیا کامپیوترها تمیز هستند؟
* 19- آیا محل استقرار کاغذهای مصرفی چاپگر و دستگاه کپی از نظم و طبقه بندی مناسب برخوردار است؟
* 20- آیا کابل های متصل شده به کیس منظم است یا به کمک نوارهای پوششی ساماندهی شده است؟
* 21- آیا از عدم استقرار کیس بر روی زمین اطمینان دارید؟
* 22- آیا تمامی کابل ها از پریز تا دستگاه ها منظم هستند و دارای کاور می باشند؟
* 23- آیا اسناد الکترونیکی و فایل ها بصورت مناسب دسته بندی و تفکیک شده اند (در 30 ثانیه می توان هر فایلی را پیدا کرد) و از قرار دادن shortcut فایل ها و دیگر مطالب بر روی صفحه  desktop  جلوگیری شده است؟
* 24- آیا سیم های برق و کابل های کامپیوتر مرتب شده و ظاهر مناسبی دارند؟
* 25- تمامی اطلاعات موجود در رایانه به صورت مناسب دسته بندی و تفکیک شده اند و ...
* 26- آیا از منظم بودن بایگانی شخصی در اتوماسیون اداری اطمینان دارید؟
سطل زباله
* 27- آیا سطل زباله در هر اتاق وجود دارد و در محل مناسب قرار گرفته است؟
* 28- آیا از عدم وجود زباله در اطراف سطل زباله اطمینان دارید؟
* 29- آیا زباله های تر و خشک از یکدیگر تفکیک می شود؟
زونکن
* 30- آیا از برچسب یکسان بر روی زونکن ها استفاده می شود؟
* 31- آیا وضعیت ظاهری زونکن ها از نظر نظافت و سالم بودن، مناسب است؟
* 32- آیا نظم ظاهری در چیدمان زونکن ها از نظر رنگ بندی و یک شکل بودن وجود دارد؟
* 33- آیا چیدمان زونکن ها براساس نظم موضوعی آن ها لحاظ شده است؟
* 34- آیا برچسب راهنما بر روی قفسه ای که دارای زونکن ها است، وجود دارد؟
* 35- آیا اسناد داخل زونکن ها براساس فهرست مرتب شده اند و دارای جداکننده می باشند؟
لباس کار
* 36- آیا کارکنان عملیاتی از لباس فرم تحویلی براساس دستورالعمل استفاده می کنند؟
* 37- آیا محل مناسبی برای آویختن لباس ها درنظر گرفته شده است؟
* 38- آیا کارکنان از آراستگی ظاهری و نظافت لباس کار خود اطمینان دارند؟
کمد / قفسه
* 39- آیا وضعیت ظاهری کمدها از نظر قفل و دستگیره و نظافت مناسب است؟
* 40- آیا لیستی از اقلام داخل کمدها و برگه راهنمای دسترسی به آن ها وجود دارد؟
* 41- آیا از عدم وجود هرگونه شیئی در بالای کمدها و قفسه اطمینان دارید؟
* 42- آیا محتویات داخل کمدها و وسایل و مدارک هر روز یا هر هفته پاکسازی و مرتب می شود؟
* 43- آیا مجلات، کتاب ها و جزوات به طور جداگانه نگهداری می شوند و در چیدمان کتاب ها ترتیب اندازه آن ها رعایت شده است و فهرستی از کتاب ها و جزوات و ... تهیه شده است؟
* 44- بایگانی به نحوی انجام می شود که دسترسی و ردیابی مدارک و نامه ها به راحتی و به سرعت (ظرف 30 ثانیه) امکان پذیر می باشد؟
* 45- آیا تکلیف سوابق و پروندهای راکد و قدیمی مشخص شده است؟
اقلام غیرضروری
* 46- آیا از عدم وجود وسایل اداری معیوب و غیرقابل استفاده در محیط کار اطمینان دارید؟
* 47- آیا از عدم وجود اقلام و وسایل متفرقه در سطح واحد (زیر میزها، بالای کمدها، پشت کمدها و...) اطمینان دارید؟
* 48- آیا تابلو یا پوسترهای نصب شده بر روی دیوارها منظم، مرتبط و به روز است؟
عمومی
* 49- آیا تعداد گلدان ها در هر اتاق کمتر از 4 عدد می باشد و در یک مکان مشخص در سطح اشغال شده کمتر از یک متر قرار دارند؟
* 50- آیا از وضعیت ساعت از نظر محل نصب، دقت، سالم بودن و نظافت اطمینان دارید؟
* 51- آیا محل مناسبی برای استقرار وسایل پذیرایی و نظافت آن ها در نظر گرفته شده است؟
* 52- آیا وایت برد، تابلوهای معرفی واحد و کارکنان در محل مناسب قرار گرفته و سالم هستند؟
* 53- آیا چراغ ها، کانال کولرها سالم و تمیز هستند؟
* 54- آیا دیوارها و سقف و کف از هر نوع ترک خوردگی و ریختگی تعمیر شده است؟
* 55- آیا دیوارها عاری از هر گونه آلودگی و تابلو، برگه و پوستر نامرتبط است؟
* 56- آیا کف اتاق  و محیط کار، داخل پشت و روی کمد فایل و دستگاه ها لبه های دیوار و دریچه ها و پنجره ها به طور مرتب نظافت می شود؟
* آیا دستیابی به هر نوع وسایل و ابزار مورد نیاز در محل کار سریع است (در مدت کمتر از یک دقیقه)؟
* 58- آیا چیدمان میزها، کمدها، صندلی ها و وسایل و ... هماهنگ و مناسب است؟
* 59- آیا می توان هر نوع وسایل، ابزار و اشیاء را راحت و آسان از جای خود برداشت و مجددا برگرداند؟
* 60- آیا هر روز نظافت و پاکیزه سازی در اتاق ها و محل کار به نحو مطلوب و فراگیر صورت می گیرد؟
* 61- آیا محیط کار عاری از آلودگی های صوتی است؟
* 62- آیا استانداردهای تهویه و نور و ... رعایت شده است؟
* 63- آیا در محل کار سعی می شود وضعیت آراستگی حفظ شود و بهبود یابد؟
* 64- آیا در محل کار برنامه روزانه و هفتگی برای پاکیزگی وجود دارد؟
* 65- آیا کارکنان به آراستگی محیط کارشان علاقه نشان می دهند؟
* 66- آیا مدیران نماینده اجرای نظام آراستگی از اجرای برنامه نظام آراستگی حمایت می کنند؟
* 67- آیا محل مناسبی برای نگهداری وسایل شخصی مشخص شده است؟
* 68- آیا از نگهداری اقلام در لبه پنجره ها خودداری می شود؟
* 69- آیا برنامه خاص برای ساماندهی اتاق ها و محیط تعیین شده است و محیط به طور مرتب نظافت می شود؟
* 70- آیا نحوه استقرار واحد ها به گونه ای است که ارتباط بین آنها با سرعت انجام گیرد و واحدهایی که ارباب رجوع بیشتری دارند در دسترس تر هستند؟
* 71- آیا در سر در اتاق ها شماره و معرف اتاق که نشان دهنده کاری که در آن انجام می شود نصب شده است و تابلوهای معرف استاندارد هستند؟
* 72- آیا تابلوی سردر مدیریت مناسب بوده و به طور دوره ای تمیز می شود؟
.